Gelijkheid, diversiteit en inclusie - Carrières | AbbVie
Skip to main content

Gelijkheid, diversiteit en inclusie

Gelijkheid, diversiteit en inclusie zijn belangrijke pijlers van AbbVie. We hebben een omgeving gecreëerd waarin al onze medewerkers wereldwijd zich ten volle kunnen ontplooien. En daar zijn we trots op.

Wat gelijkheid, diversiteit en inclusie voor ons betekenen

We zorgen ervoor dat al onze medewerkers hun stem kunnen laten horen en zich ook effectief gehoord voelen. Zo dragen ze maximaal bij aan het succes van onze projecten.

Gelijkheid, diversiteit en inclusie maken dan ook deel uit van onze basisbeginselen.

Gelijkheid

We respecteren elkaar, laten iedereen in zijn of haar waardigheid en zien onderlinge verschillen als een troef. Het gaat erom elkaar correct te behandelen, los van de zichtbare of minder zichtbare eigenheden zoals geslacht, etnische afkomst, mentale/lichamelijke handicap, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid of leeftijd.

Diversiteit

We vinden het belangrijk om ideeën, standpunten en benaderingen met elkaar te delen, want zo kunnen we elk onze horizonten verruimen. Bovendien leren we op die manier vrij en vernieuwend te denken. Een absolute must om de grote gezondheidsuitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. We stellen onze teams steeds samen uit uiteenlopende profielen, op elk niveau van onze organisatie.

Inclusie

We begrijpen dat elke medewerker van AbbVie een essentiële schakel van ons bedrijf is. We stimuleren samenwerking tussen mensen en teams, want samen weten we meer dan elk apart. Dankzij ons inclusieve beleid vindt iedereen zijn of haar plaats in het geheel en komen ieders kwaliteiten maximaal tot hun recht.