AbbVie Online Privacyverklaring

Ingang 25/05/2018

Deze online Privacyverklaring ("Privacyverklaring") licht toe hoe AbbVie SA, Einsteinlaan 14, 1300 Wavre België, als gegevenscontroller volgens EU-verordening 2016/679 / EU ("AbbVie") omgaat met Persoonsgegevens die AbbVie verzamelt en ontvangt van gebruikers via formulieren, websites, mobiele sites, mobiele applicaties, en andere digitale en offlineservices en producten in beheer van AbbVie, die naar deze Privacyverklaring verwijzen (gezamenlijk "AbbVie Services").

Samenvatting

Dit samenvattingshoofdstuk geeft een kort overzicht van onze Privacyverklaring. Lees de volledige Privacyverklaring hieronder voor meer gedetailleerde informatie.

Informatie die we verzamelen

Hoe we uw informatie gebruiken

Wanneer we uw informatie delen

Uw privacykeuzes

Beveiliging

Toegang tot onze sites wereldwijd

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Informatie die we verzamelen

AbbVie verzamelt de volgende soorten informatie via de AbbVie Services:
 • Informatie die u verstrekt. Persoonsgegevens en gezondheidsgegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze producten en diensten, wanneer u reageert op vragenformulieren of enquêtes, of wanneer u contact opneemt met de AbbVie klantenservice.
 • Automatisch verzamelde informatie. Uw IP-adres en niet-identificeerbare informatie over uw gebruik van AbbVie Services kan automatisch worden verzameld met gebruikmaking van trackingtechnologieën, zoals cookies. Uw websitebrowser software kan worden ingesteld op het weigeren van alle cookies; echter, cookies stellen u in staat te profiteren van enkele essentiële kenmerken van de site, die wellicht niet werken bij weigering van cookies.
 • Door andere bronnen verzamelde informatie. We kunnen informatie over u van AbbVie Services, offline verzamelde informatie of van externe partijen, met elkaar combineren.
  Klik hier voor meer informatie

Hoe we uw informatie gebruiken

AbbVie gebruikt de informatie die we verzamelen voor verschillende doeleinden, met name om:

 • U AbbVie programma's en services op uw verzoek te verstrekken.
 • Uw AbbVie Services te verpersoonlijken en uw ervaring te verbeteren.
 • In algemeenheid onze producten en AbbVie Services en andere interne zakelijke doeleinden te verbeteren.
  Klik hier voor meer informatie

Wanneer we uw informatie delen

AbbVie verkoopt of onthult uw Persoonsgegevens niet aan-niet verwante derde partijen zonder uw instemming, met uitzondering van:

 • Gelieerden en derde partij dienstverleners die diensten en informatie leveren op onze sites, inclusief online marketing en reclame, en voor de ondersteuning van onze bedrijfsvoering. We eisen van deze partijen dat ze Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met gepaste contractuele privacy- en beveiligingsvoorwaarden en deze Privacyverklaring.
 • Een ander bedrijf in verband met de verkoop of overdracht van een van onze productlijnen of divisies, waaronder de diensten die worden geleverd via een of meer van de AbbVie Services.
 • Regelgevende autoriteiten of anderszins voor AbbVie noodzakelijke instanties voor de naleving van een wettelijke verplichting of eis.
  Klik hier voor meer informatie

Uw privacykeuzes

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of de Persoonsgegevens die we over u verzamelen. Stel uw privacyvragen hier.

In plaats daarvan kunt u ook een brief sturen naar AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG - Knollstraße - 67061 Ludwigshafen, Duitsland (ter attentie van: EU DPO).
Klik hier voor meer informatie

Beveiliging

AbbVie onderhoudt gepaste controles en technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen, maar als u Persoonsgegevens online deelt, is er altijd enig risico dat een onbevoegde derde partij toegang krijgt tot uw informatie.

Klik hier voor meer informatie

Toegang tot onze sites wereldwijd

De overdracht van Persoonsgegevens tussen AbbVie SA, haar moederbedrijf AbbVie Inc. in de Verenigde Staten en andere dochterondernemingen van AbbVie, wordt gedekt door de AbbVie Inter-Affiliate Data Transfer Agreement, gebaseerd op de EU-modelcontracten voor gegevensoverdrachten naar beheerders. 

Klik hier voor meer informatie

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Controleer deze Privacyverklaring regelmatig, aangezien we van tijd tot tijd gedeeltes van deze Privacyverklaring, afhankelijk van toepasselijke instemmingseisen, kunnen wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk gepubliceerd op deze pagina en voorzien van een nieuwe ingangsdatum bovenaan deze pagina.

Klik hier voor meer informatie

AbbVie Online Privacyverklaring

Ingang 25/05/2018

Deze online Privacyverklaring ("Privacyverklaring") licht toe hoe AbbVie SA, Einsteinlaan 14, 1300 Wavre België, als gegevenscontroller volgens EU-verordening 2016/679 / EU ("AbbVie") omgaat met Persoonsgegevens die AbbVie verzamelt en ontvangt van gebruikers via formulieren, websites, mobiele sites, mobiele applicaties, en andere digitale en offlineservices en producten in beheer van AbbVie, die naar deze Privacyverklaring verwijzen (gezamenlijk "AbbVie Services").

Soorten van informatie die we online verzamelen

De soorten van Persoonsgegevens, die we kunnen verzamelen en ontvangen tijdens uw gebruik van de AbbVie Services, worden omschreven in dit hoofdstuk en betreffen zowel gegevens die u ons verstrekt, als gegevens die we automatisch verzamelen als u de AbbVie Services gebruikt.

Ten behoeve van deze Privacyverklaring betekent "Persoonsgegevens" alle gegevens over u als zijnde een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van Persoonsgegevens omvatten naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als deze gegevens worden samengevoegd met gegevens over gezondheid of medische status, noemen we de daaruit voortkomende informatie "Gezondheidsgegevens". We verzamelen uw Gezondheidsgegevens via AbbVie Services alleen met uw instemming of indien de wet dat van ons eist.

Informatie die u verstrekt

Om veel van de informatie te krijgen die beschikbaar is via AbbVie Services hoeft u zich niet aan te melden voor een service of programma. Echter, een deel van onze inhoud is alleen beschikbaar voor aangemelde of geïdentificeerde gebruikers, waarvoor u een profiel moet opstellen of specifieke gegevens over uzelf moet verstrekken om de service te kunnen ontvangen.

Persoonsgegevens die u indient gedurende registratie of in reactie op vragenformulieren

AbbVie verzamelt Persoonsgegevens die u verstrekt op AbbVie Services, bijvoorbeeld via een inschrijvingsformulier om u aan te melden voor AbbVie programma's en services, om marketingproducten en -informatie te ontvangen, om contact op te nemen met de klantenservice van AbbVie, of te reageren op vragenformulieren of enquêtes. Dit betreft onder andere:

 • Naam
 • Contactgegevens, zoals uw adres, telefoonnummer, of e-mailadres
 • Registratiegegevens zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Gegevens in verband met de gezondheid, verzekerings- en demografische gegevens, die onderhevig zijn aan uw instemming, in de context van een patiëntondersteuningsprogramma, enquête of vragenformulier
 • Inkomens- en demografische gegevens als u financiële hulp vraagt voor een van onze producten
 • Honorariumgegevens als u een dienst verleent aan AbbVie in uw hoedanigheid van zorgverlener
 • Gegevens over dienstverband, opleiding en achtergrond als u informeert naar een functie bij AbbVie
 • Beroeps-, klinische en opleidingsgegevens, als u deelneemt aan een door AbbVie gesponsord programma, onderzoek of enquête in uw hoedanigheid van zorgverlener.
Persoonsgegevens die u tijdens andere interacties met AbbVie indient

U kunt contact opnemen met AbbVie om vragen te stellen, uw zorgen te bespreken, of kwesties te melden aangaande onze producten. Als u communiceert met AbbVie of informatie vraagt aan AbbVie, kan u gevraagd worden om uw contactgegevens, gezondheidsgegevens en/of Persoonsgegevens die relevant zijn voor uw verzoek.

Gegevens die automatisch kunnen worden verzameld

Als u de AbbVie Services gebruikt, kunnen we ook bepaalde gebruiks- en apparatuurgegevens automatisch verzamelen, zoals hieronder omschreven.

IP-adres

We kunnen het Internet Protocol ("IP")-adres van uw computer of een ander elektronisch apparaat registreren als u de AbbVie Services bezoekt. Een IP-adres identificeert het elektronisch apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Sites, wat ons in staat stelt in communicatie te blijven met uw computer terwijl u door AbbVie Services navigeert, en om de inhoud aan te passen.

Cookies en andere trackingtechnologieën

We verzamelen ook informatie over uw gebruik van AbbVie Services via trackingtechnologieën, zoals cookies en webbakens. Een "cookie" is een unieke numerieke code die overgedragen wordt op uw computer om uw belangen en voorkeuren te traceren en u te herkennen als een terugkomende bezoeker. Een "webbaken" is een transparante grafische afbeelding die op een website, in een e-mail of advertentie is geplaatst en monitoring mogelijk maakt van zaken als gebruikersactiviteit en siteverkeer. Deze technologieën helpen uw voorkeuren te onthouden en stellen ons in staat u de inhoud en kenmerken te leveren die u waarschijnlijk het meest interesseren, gebaseerd op "clickstream"-gegevens die uw eerdere activiteiten op AbbVie Services tonen.

Voor site-analysetracking gebruiken we Google Analytics en/of Adobe Analytics. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics, kunt u de Google Analytics afmeldingsbrowser add-on installeren op de Google Analytics afmeldingspagina.

For Adobe Analytics kunt u de afmeldfunctie installeren door de hier vermelde instructies te volgen.

Voor meer informatie over cookies en andere trackingtechnologieën, en hoe ze uit te schakelen, ga naar http://youronlinechoices.eu/. We maken u erop attent dat sommige cookies essentieel zijn voor het functioneren van onze websites en dat door verwijdering of uitschakeling van bepaalde cookies de functionaliteit van de site zal afnemen.

Mobiele tracking

Sommige AbbVie Services zijn beschikbaar als mobiele applicaties of als mobiele sites, die u kunt gebruiken op uw mobiele apparaat. Als u gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor de toegang tot en het gebruik van de AbbVie Services, kunnen we de volgende mobielspecifieke gegevens verzamelen, naast de andere hierboven omschreven gegevens: apparaat- of reclame-ID, soort apparaat, soort hardware, media access control ("MAC")-adres, international mobile equipment identity ("IMEI"), de versie van uw mobiele uitvoeringssysteem, het gebruikte platform voor toegang en download van de AbbVie Service (bijv. Apple, Google, Amazon, Windows), locatiegegevens en gebruiksgegevens over uw apparaat en uw gebruik van de AbbVie Services.

Uit andere bronnen verzamelde gegevens

We kunnen gegevens over u van een bezoek aan één AbbVie Service samenvoegen met gegevens over u van bezoeken aan andere AbbVie Services. We kunnen ook gegevens over u, die verzameld zijn via de AbbVie Services, samenvoegen met gegevens die we offline hebben verzameld, of die we verkregen hebben van derde partijen.

Hoe we uw gegevens gebruiken

We gebruiken uw Persoonsgegevens om u de diensten te verstrekken die u aanvraagt, met u te communiceren, uw ervaring met de AbbVie Services te verbeteren, in algemeenheid onze producten en diensten te verbeteren en voor andere interne zakelijke doeleinden, zoals hieronder meer gedetailleerd omschreven.

Leveren van door u aangevraagde programma's en diensten

Als u ervoor kiest om u aan te melden voor een van onze diensten, gebruiken we de Persoonsgegevens die u via AbbVie Services verstrekt, om te reageren op uw vragen, u de diensten te leveren die u aanvraagt, een optimale klantervaring te bieden, onze contractuele verplichtingen uit te voeren en/of op grond van uw instemming.

Marketing

U kunt er ook voor kiezen marketinginformatie van AbbVie te ontvangen, zoals aanbiedingen van AbbVie's producten of diensten, uitnodigingen voor deelname aan enquêtes over onze producten, of andere kennisgevingen en aanbiedingen. In dergelijke gevallen gebruiken we uw contactgegevens en andere Persoonsgegevens om u marketinginformatie te sturen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketinginformatie volgens de aanwijzingen in het relevante marketingbericht.

Aangepaste gebruikerservaringen

De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen worden gebruikt om aanbiedingen, informatie of diensten aan te passen aan uw interesses en voorkeuren. Ook kunnen we uw IP-adres en de gegevens, die we automatisch verkrijgen door het gebruik van cookies of gelijkwaardige trackingtechnologieën, gebruiken om onze AbbVie Services gebruiksvriendelijker te maken en om de verstrekte inhoud op AbbVie Services aan te passen aan uw interesses. In sommige gevallen verzamelen we deze informatie met uw instemming. In andere gevallen verzamelen we deze informatie voor ons legitieme zakelijke belang in het optimaliseren en verpersoonlijken van gebruikerservaringen.

Bedrijfs- en productverbetering

Teneinde nieuwe feiten te ontdekken die AbbVie kunnen helpen de behoeften van de klant beter te begrijpen en kunnen bijdragen aan het verbeteren, ontwikkelen en evalueren van productservices, materialen, programma's en behandelingen, analyseert AbbVie de informatie die u heeft verstrekt voor haar legitieme zakelijke belangen en productverbetering.

Service-analyse en -verbetering

We kunnen de informatie die u verstrekt en de informatie die we automatisch verzamelen over uw gebruik van de AbbVie Services, gebruiken om gebruikersverkeerspatronen en gebruikersvoorkeuren te monitoren voor onze legitieme zakelijke belangen in het verbeteren, analyseren en optimaliseren van de AbbVie Services.

Gegevensgebruik en -retentie

We bewaren Persoonsgegevens alleen zo lang nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij toepasselijke wetgeving of gerechtelijke bevelen anderszins eisen.

Wanneer we uw informatie delen met derde partijen

We delen uw Persoonsgegevens met derde partijen alleen zoals hieronder omschreven. We verkopen of lenen Persoonsgegevens niet aan derde partijen voor hun eigen marketingdoeleinden.

Gelieerden, verkopers en leveranciers

We hebben relaties met uiteenlopende verkopers en leveranciers, inclusief onze gelieerde bedrijven, die ons helpen in onze bedrijfsvoering en voor wie het nodig kan zijn toegang te hebben tot uw Persoonsgegevens om hun diensten aan AbbVie te verlenen. We geven geen toestemming aan deze partijen om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor een doeleinde dat niet verband houdt met de bedrijfsvoering van AbbVie. Ook eisen we van hen dat ze uw Persoonsgegevens, verzameld via de AbbVie Services, behandelen in overeenstemming met gepaste contractuele privacy- en beveiligingsvoorwaarden en met deze Privacyverklaring.

Co-branded sites

We kunnen een partnerschap aangaan met andere bedrijven om u gezamenlijke of “co-branded” inhoud of diensten te leveren. Op een co-branded site, ziet u zowel het AbbVie logo als het logo van de co-branding partner op uw scherm. Voor toegang tot beschikbare services op een co-branded site, dient u wellicht een nieuw online registratieformulier in te vullen en dit registratieformulier kan gedeeld worden met AbbVie's co- branding partners. U dient hiervoor de afzonderlijke privacybeleidslijnen van onze co-branding partners te lezen, aangezien deze kunnen afwijken van ons beleid. Het lezen van deze beleidslijnen helpt u bij het nemen van een gedegen besluit over het al dan niet verstrekken van uw informatie aan een bepaalde site.

Productmeldingen

Als u contact opneemt met AbbVie in verband met uw ervaring in het gebruik van een van onze producten, kunnen we de door u verstrekt informatie gebruiken voor het indienen van rapportages aan industrieregelgevers en indien de wet dat van ons eist. We kunnen de informatie ook gebruiken om contact op te nemen met de arts die de medicijnen voorschrijft, als opvolging vanwege een onverwachte gebeurtenis met betrekking tot het gebruik van ons product.

Wettelijke rechten en plichten

In sommige beperkte omstandigheden kan AbbVie genoodzaakt zijn uw Persoonsgegevens openbaar te maken om te voldoen aan een wettelijke eis of verplichting, zoals het naleven van rapportageverplichtingen aan onze regelgevende autoriteiten aangaande de veiligheid van onze farmaceutische producten, of in verband met de verkoop of overdracht van een van onze productlijnen of -divisies, waaronder de services die worden geleverd door een of meerdere AbbVie Services. In dergelijke gevallen nemen we maatregelen om uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We houden ons ook het recht voor om Persoonsgegevens te gebruiken om gebruikers te onderzoeken of te vervolgen die onze regels schenden of die gedrag vertonen dat onrechtmatig is of schadelijk voor anderen of de eigendommen van anderen.

Privacy van kinderen

AbbVie verzamelt of gebruikt niet bewust Persoonsgegevens van kinderen op AbbVie Services. We staan kinderen niet bewust toe onze producten te bestellen, met ons te communiceren, of onze onlineservices te gebruiken. Als u een ouder bent en u gewaarwordt dat uw kind ons informatie heeft verstrekt, neemt u dan contact met ons op met gebruikmaking van een van de hieronder toegelichte methodes, zodat we samen met u deze kwestie kunnen aanpakken.

Uw privacykeuzes

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of de Persoonsgegevens die we over u verzamelen. Krachtens toepasselijke egevensbeschermingswetgeving kunt u het recht hebben om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens en/of deze te corrigeren, blokkeren of verwijderen, over te dragen naar een andere beheerder, te allen tijde uw instemming in te trekken (dit heeft geen gevolgen voor de wettigheid van eerdere gegevensverwerkingsactiviteiten), of bezwaar te maken tegen elk gebruik van Persoonsgegevens. Indien AbbVie niet in staat is u de gevraagde gegevens te verstrekken of de wijziging in te voeren waarom u vraagt, worden de redenen daarvoor aan u meegedeeld. Krachtens de lokale wetgeving heeft u tevens het recht een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of door de lokale wetgeving aangewezen andere lokale autoriteiten. Stel uw privacyvragen hier.

In plaats daarvan kunt u ook een brief sturen naar AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG - Knollstraße - 67061 Ludwigshafen, Duitsland (ter attentie van: EU DPO).

Gegevensbeveiliging

AbbVie onderhoudt redelijke technische, administratieve, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen en -controles om via de AbbVie Services verzamelde Persoonsgegevens te beveiligen. Echter, er is altijd enig risico dat een onbevoegde derde partij een internetoverdracht onderschept, of iemand een manier vindt om onze beveiligingssystemen te doorbreken. We raden u met klem aan voorzichtig te zijn met het overdragen van Persoonsgegevens via internet, met name uw gezondheidsgegevens. AbbVie kan niet garanderen dat onbevoegde derde partijen geen toegang zullen krijgen tot uw Persoonsgegevens; daarom, als u Persoonsgegevens indient bij AbbVie Services, moet u de voordelen en de risico's tegen elkaar afwegen.

Deze Privacyverklaring geldt niet voor AbbVie Services die niet gelinkt zijn aan deze Privacyverklaring, of voor derde partij websites, waarmee AbbVie Services kunnen linken. AbbVie Services kunnen social media plug-ins (zoals de Facebookknop "Like", de knop "Share to Twitter") gebruiken om u in staat te stellen gemakkelijk informatie met anderen te delen. Als u AbbVie Services bezoekt, kan de operator van de social plug-in een cookie op uw computer of ander elektronisch apparaat plaatsen, dat de operator in staat stelt de personen te herkennen die eerder onze site hebben bezocht. Als u ingelogd bent op de social mediawebsite (bijv. Facebook, Twitter) terwijl u door onze AbbVie Service bladert, maakt de social media plug-in het mogelijk dat de social mediawebsiteinformatie wordt geïnformeerd over uw bezoek aan onze AbbVie Service. De social media plug-in staat de socialmedia website ook toe informatie te delen over uw activiteiten op onze AbbVie Service met andere gebruikers van hun sociale mediawebsite. Deze sharing-instellingen worden beheerd door de social mediawebsite en worden gedekt door het privacybeleid van de socialmedia website.

Toegang tot onze sites wereldwijd

Deze site is het eigendom van en wordt uitgevoerd door AbbVie SA, maar de informatie die u verstrekt is toegankelijk voor onze dochterondernemingen, verkopers, en leveranciers in andere landen, en als u deze site bezoekt vanuit een ander land dan uw thuisland, resulteert uw communicatie met ons noodzakelijkerwijs in de overdracht van informatie over internationale grenzen. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan ons moederbedrijf, AbbVie Inc, in de Verenigde Staten, of andere dochterondernemingen van AbbVie, oftewel gebieden die wellicht niet hetzelfde beschermingsniveau bieden aan Persoonsgegevens als uw thuisland. We hebben de AbbVie Inter-affiliate Data Transfer Agreement afgesloten met AbbVie Inc., gebaseerd op het EU-modelcontract voor gegevensoverdracht aan beheerders, die alle overdrachten van Persoonsgegevens tussen AbbVie gelieerden wereldwijd dekt om adequate bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen. Een exemplaar daarvan kan worden opgevraagd door een e-mail te versturen naar privacyoffice@abbvie.com. Overdracht van Persoonsgegevens aan derde partijen buiten de EER geschiedt in naleving van de internationale gegevensoverdrachtsbeperkingen die van toepassing zijn krachtens EU gegevensbeschermingswetgeving, inclusief, waar van toepassing, middels het gebruik van EU modelcontracten voor gegevensoverdracht aan verwerkers.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We gebruiken Persoonsgegevens alleen op de manier zoals omschreven in de Privacyverklaring die van kracht was toen de informatie van u werd verkregen, of toen uw instemming voor gebruik werd verkregen. Echter, en onderhevig aan toepasselijke instemmingseisen, of indien vereist volgens de wet, houden we ons het recht voor de voorwaarden van deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen in deze Privacyverklaring worden weergegeven op deze pagina met een nieuwe ingangsdatum. AbbVie raadt u aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen in verband met wijzigingen. Persoonsgegevens die worden verzameld gedurende uw doorlopend gebruik van de AbbVie Services worden behandeld in overeenstemming met de meest recente, gepubliceerde versie van de Privacyverklaring.

Terug naar boven