Onze verantwoordelijkheid - Ons bedrijf | AbbVie
Skip to main content

Onze verantwoordelijkheid

We focussen op ziekten waar nog onvoldoende oplossingen voor bestaan. Dit doen we op een verantwoorde en ecologisch bewuste manier. Onze verantwoordelijkheid als farmaceutisch bedrijf is de wereldwijde gezondheidszorg te verbeteren. In dit alles staat de patiënt centraal.

Meer dan een behandeling

Onze verantwoordelijkheid tegenover de patiënten en burgers begint met de behandelingen, maar daar stopt ze niet.

We willen wereldwijd de toegang tot gezondheidszorg verbeteren. We concentreren ons op de medische behoeften van de armste bevolkingsgroepen. En tegelijk willen we de ecologische hulpbronnen behouden, in elke fase van ons werk.

We zien niemand over het hoofd.

Bijna 2,3 miljoen patiënten hebben gratis geneesmiddelen gekregen in het kader van hulpprogramma’s die AbbVie wereldwijd ondersteunt.

Een oplossing bieden voor vergeten ziekten.

We werken hard aan het probleem van de vergeten ziekten die wereldwijd heel wat arme en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen hard treffen. Onze meest ervaren onderzoekers binden samen met onze partners de strijd aan met deze ziekten. De AbbVie Foundation steunt dit programma in 7 landen.

Onze waardevolste hulpbronnen beschermen

We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Onze doelstellingen zijn dan ook ambitieus:

  • wereldwijd 20 % minder CO2-uitstoot tegen 2025 (in vergelijking met 2015)
  • 20 % minder waterverbruik*
  • 20 % minder afval**
  • Meer dan 50 % hernieuwbare energie

    *waterverbruik: inclusief niet-verontreinigd koelwater.
    **afval: exclusief bouw- en sloopafval