Oncologie - Therapeutische domeinen | AbbVie
Skip to main content

Oncologie

Bij AbbVie willen we de basis leggen van de volgende generatie behandelingen tegen kanker.

Kanker is slim en evolueert voortdurend. Dat geldt eveneens voor onze aanpak van kankerbestrijding. We werken nauw samen met wetenschappers, artsen en patiënten om voortdurend een beter inzicht te krijgen en gerichte therapeutische antwoorden te bieden.

AbbVie richt zich vooral op de kankersoorten met een grote medische behoefte, zodat de patiënten langer kunnen leven zonder dat de ziekte zich verder ontwikkelt.

Onze aandacht gaat voornamelijk uit naar bloedkankers. Dankzij een innovatief werkingsmechanisme willen we de apoptose van de kankercellen (hun vermogen om hun eigen dood te programmeren) herstellen. Dit mechanisme is van nature in alle cellen aanwezig, maar bepaalde vormen van bloedkanker kunnen het verstoren.

Daarnaast zetten we onze expertise op het vlak van bloedkankers in om solide kankers (zoals long- of borstkanker) te bestrijden. Zo willen we de behandelingsmogelijkheden uitbreiden, zodat steeds meer patiënten de strijd tegen kanker winnen. 

Onze therapeutische domeinen in de oncologie:

Chronische lymfatische leukemie (CLL)

CLL is een van de meest voorkomende vorm van chronische leukemie bij volwassenen [1]. 

Deze vorm van bloedkanker kan een traag verloop hebben, waarbij het beenmerg te veel lymfocyten (een soort witte bloedcel) aanmaakt. [1] 

Acute myeloïde leukemie (AML)

AML is een van de agressiefste bloedkankers en moeilijk te behandelen.

Deze vorm heeft helaas een zeer laag overlevingspercentage [1] [2] en er zijn weinig behandelingsopties voor patiënten die niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie.

Elk jaar worden wereldwijd gemiddeld 190.000 gevallen van AML gediagnosticeerd [3].  

Andere bloedkankers

Een grondig inzicht in de therapeutische uitdagingen voor de mensen met bloedkanker is cruciaal. Daarom streven we steevast naar nieuwe doorbraken om de behandelings- en zorgstandaarden op te krikken.

Acute lymfatische leukemie (ALL)

ALL komt voor wanneer het beenmerg te veel vroegtijdige of onrijpe vormen van lymfocyten (een soort witte bloedcel) aanmaakt. Deze kankersoort komt het meest voor bij kinderen. [4]

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL)

DLBCL is het meest voorkomende non-hodgkinlymfoom (NHL) in de wereld. Het aantal gevallen van DLBCL stijgt doorgaans naarmate men ouder wordt, want de meeste patiënten worden pas na de leeftijd van 60 jaar gediagnosticeerd [5].

Mantelcellymfoom (MCL)

MCL is meestal een agressieve vorm van non-hodgkinlymfoom die ontstaat uit cellen in de buitenste rand of ‘mantelzone’ van de lymfeklieren.

Multipel myeloom (MM)

MM is een plasmacelkanker die zich kenmerkt door veelvuldige cycli van terugval en remissie. Dit is de op een na meest voorkomende vorm van bloedkanker. [6],[7]

Myelodysplastische syndromen (MDS)

MDS zijn een groep bloedaandoeningen die worden gekenmerkt door een abnormale ontwikkeling van de bloedcellen in het beenmerg. Al deze aandoeningen worden als een type kanker beschouwd [8].

Myelofibrose (MF)

MF is een zeldzame ziekte waarbij abnormale bloedcellen en vezelig weefsel zich in het beenmerg opstapelen [9]. AbbVie is momenteel op zoek naar patiënten met myelofibrose uit België. Meer info? Je inschrijven? Ga naar https://www.myelofibrosisresearch.com/BE-NL/

Longkanker

Van alle kankersoorten leidt longkanker wereldwijd tot het meeste aantal overlijdens [3].  Bovendien is dit de wereldwijd het meeste gediagnosticeerde kanker[10].

Niet-kleincellige longkanker is de meest voorkomende variant. Hij wordt in verband gebracht met een slechte prognose en beperkte behandelingsopties [11]. 

Borstkanker

Borstkanker is wereldwijd het courantste type kanker bij de vrouw en in het algemeen de op een na meest voorkomende kanker [10].

Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang in de opsporing en behandeling van borstkanker hebben de patiënten een hogere overlevingskans, hoewel de cijfers variëren naargelang van het subtype en het stadium van de ziekte op het ogenblik van de diagnose [12].

De overlevingscijfers zijn lager bij patiënten die met metastases gediagnosticeerd zijn, wat overeenkomt met een 5-jaarsoverleving van 27 % [12].

Références :

[1] American Cancer Society. Leukemia – Chronic Lymphocytic Leukemia. https://www.cancer.org/cancer/chronic-lymphocytic-leukemia/about/what-is-cll.html. Geraadpleegd op 21 juni 2021. 
[2] Döhner H, et al. Acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2015;373(12):1136-1152. 
[3] Global Burden of Disease Cancer Collaboration, Fitzmaurice C, Allen C, Barber RM, et al. Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability-adjusted life-years for 32 cancer groups, 1990 to 2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study. JAMA Oncol. 2017;3(4):524-548.
[4] National Cancer Institute. Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment (PDQ®)- Patient Version. https://www.cancer.gov/types/leukemia/patient/child-all-treatment-pdq#link/_169. Geraadpleegd op 21 juni 2021.
[5] Lymphoma Research Foundation. About Lymphoma- Diffuse Large B-Cell Lymphoma. https://www.lymphoma.org/aboutlymphoma/nhl/dlbcl/. Geraadpleegd op 21 juni 2021.
[6] Myeloma.org. Concise Review of the Disease and Treatment Options. Opgehaald van: https://www.myeloma.org/sites/default/files/images/publications/UnderstandingPDF/concisereview.pdf. Geraadpleegd op 21 juni 2021.
[7] Cancer.Net. Multiple Myeloma: Statistics. https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/statistics. Geraadpleegd op 21 juni 2021.
[8] American Cancer Society. What Are Myelodysplastic Syndromes. https://www.cancer.org/cancer/myelodysplastic-syndrome/about/what-is-mds.html. Geraadpleegd op 21 juni 2021.
[9] Leukemia and Lymphoma Society. Myelofibrosis. https://www.lls.org/myeloproliferative-neoplasms/myelofibrosis. Geraadpleegd op 21 juni 2021.
[10] World Cancer Research Fund. Worldwide Cancer Data. https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/worldwide-cancer-data#:~:text=Lung%20and%20breast%20cancers%20were,million%20new%20cases%20in%202018. Geraadpleegd op 21 juni 2021.
[11] Johnson DH, Schiller JH, Bunn PA. Recent clinical advances in lung cancer management. J Clin Oncol. 2014;32(10):973-982.
[12] American Cancer Society. Breast Cancer Facts and Figures, 2019-2020. https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/breast-cancer-facts-and-figures/breast-cancer-facts-and-figures-2019-2020.pdf. Geraadpleegd op 21 juni 2021.