Over AbbVie

Als bedrijf nemen wij de zwaarste gezondheidsuitdagingen aan. We doen aanzienlijk meer dan ziekten behandelen: we willen een opmerkelijke impact hebben op het leven van mensen. Wij zijn AbbVie, een uiterst gefocust en onderzoeksgedreven biofarmaceutisch bedrijf.

Onze activiteiten

Wij stellen over de hele wereld 29.000 wetenschappers, onderzoekers, communicatiedeskundigen, productiespecialisten en experts op het gebied van regelgeving tewerk. We promoten nieuwe benaderingen om de huidige gezondheidsproblemen aan te pakken, van levensbedreigende ziekten tot chronische aandoeningen.

We richten ons op specifieke, moeilijk te genezen ziekten. Met onze voornaamste Onderzoeks- en Ontwikkelings-expertise (O&O) stuwen we op dat gebied de wetenschap vooruit. We werken voortdurend aan oplossingen die verder reiken dan de behandeling van de ziekte en die een positieve invloed hebben op het leven van patiënten, de gemeenschappen en de wetenschap zelf. 

Patiënten: een positieve impact op talrijke levens

Om de evolutie van de patiënt te begrijpen, werken we nauw samen met collega's, academici, klinische deskundigen, eerstelijnsbeoefenaars, overheden en belangengroepen. Met deze steun ontwikkelen en leveren we nieuwe oplossingen die echt het verschil maken.

Met de wetenschap op weg naar betere oplossingen voor 's werelds zwaarste uitdagingen

Onderzoek en innovatie zijn de hoekstenen van ons bedrijf. We bevorderen spitstechnologische wetenschap dankzij een dynamische en collaboratieve aanpak. Zo komen wij op het spoor van betere oplossingen voor de behandeling van de meest uitdagende ziekten ter wereld. We richten ons op het ontdekken, ontwikkelen en toedienen van geneesmiddelen in therapeutische gebieden waarin onze deskundigheid bewezen is en een positieve bijdrage kan leveren. Dit geldt o.a. voor:

  • Immunologie
  • Oncologie
  • Virologie
  • Neurowetenschappen

Partnerschappen, omdat samenwerking het verschil maakt

Onze partners steunen actief onze toewijding aan het oplossen van 's werelds grootste zorgbehoeften. Daarom werken we samen met collega's, universiteiten, klinische experts, overheden en belangengroepen aan nieuwe oplossingen voor patiënten over de hele wereld. De samenwerking bundelt de beste inspanningen, denkprocessen en middelen om betere oplossingen in het leven te roepen.

Aansprakelijkheid: de passie voor het beroep, gedreven door verantwoordelijkheidszin

Belangrijk bij AbbVie is zowel wat we doen als hoe we het doen. We reiken verder dan de geneeskunde en zetten al onze middelen in om de gezondheidszorg en de samenleving te verbeteren. We engageren ons voor:

  • Betere resultaten in de gezondheidszorg. We richten ons op onvervulde behoeften en werken aan een betere toegang tot gezondheidszorg, waar ook ter wereld.
  • Verantwoord werken. Het is de basis van de activiteiten van AbbVie. We zetten ons in voor een ethische, transparante en inclusieve cultuur die bijdraagt tot duurzame groei.
  • Bijdragen aan gemeenschappen. Wij zijn toegewijd in het ontwikkelen van partnerschappen met gemeenschappen om de uitdagingen van benadeelde groepen aan te pakken.

Cultuur: innovatie en ontdekkingen bevorderen

We zijn een diverse, inclusieve organisatie met mensen die representatief zijn voor de duizenden gemeenschappen die we over de hele wereld dienen. Werken bij AbbVie is voor ons allemaal meer dan een baan. Het is een missie die leidt tot een beter leven voor andere mensen, over de hele wereld. Als het welzijn van de patiënt op het spel staat, moeten de beste ideeën doorbreken, waar ze ook vandaan komen.

Onze geschiedenis

AbbVie is weliswaar opgericht in 2013, maar onze wortels liggen diep. In 2013 koppelden we ons los van Abbott, hoewel we nog steeds een gemeenschappelijk erfgoed en sterke vooruitzichten voor toekomstig succes delen.

Onze naam staat voor onze verbondenheid met het verleden en de toekomst. Bij de oprichting van ons eigen bedrijf vormde AbbVie een nieuw soort onderneming: een biofarmaceutisch bedrijf. Wij combineren de stabiliteit, wereldwijde dimensie, middelen en commerciële mogelijkheden van een farmaceutisch bedrijf met de focus en cultuur eigen aan een biotech.

Vandaag richten onze 29.000 medewerkers over de hele wereld zich op het leveren van transformerende geneesmiddelen en therapieën die aanzienlijke voordelen bieden.