Bijdrage aan gemeenschappen

Bij AbbVie werken we met passie samen met anderen om meer te bereiken in onze lokale gemeenschappen.

Transformatief onderwijs

Vandaag brengen we onze middelen en expertise tot bij studenten, opdat zij beter voorbereid zouden zijn om morgen te slagen.

Geëngageerde medewerkers

Onze medewerkers zetten hun expertise en tijd in om een opmerkelijke impact te hebben op lokale partners. 

Betrokkenheid van partners

Samen met onze partners focussen we op onvervulde noden om patiënten wereldwijd te ondersteunen.