Virologie - Therapeutische aandachtsgebieden - Onze wetenschap | AbbVie
Skip to main content

Virologie

Wij trachten wetenschappelijke doorbraken te realiseren in de uitgebreide zorg voor patiënten met chronische hepatitis C.

HCV

Het hepatitis C-virus (HCV) veroorzaakte ooit een moeilijk te behandelen, chronische ziekte. De beschikbaarheid van nieuwe behandelingen zoals direct werkende antivirale middelen (DAA's), die de ziekte virologisch kunnen uitroeien in specifieke genotypes, beïnvloedt radikaal de manier waarop we voor chronische HCV-patiënten zorgen.

Ons engagement t.o.v. het HCV

Wij zetten ons in om samen te werken met overheden, patiëntenverenigingen, volksgezondheidsdeskundigen en andere belangrijke HCV-belanghebbenden om te helpen HCV uit te roeien via screening- en informatiecampagnes.