Technologieën en platformen - Onze wetenschap | AbbVie
Skip to main content

Technologieën en platformen

Door te investeren in baanbrekende technologieën en platformen willen we innovatie in onze pipeline stimuleren en betere oplossingen bieden aan onze patiënten.

Een tijdperk van indrukwekkende veranderingen

De afgelopen twee decennia heeft de studie van de menselijke biologie een ongekende uitbreiding doorgemaakt, waarbij de vooruitgang in de menselijke genetica, de kankergenomica, de stamcelbiologie, de bio-informatica en de systeembiologie de weg heeft geëffend voor nieuwe therapieën. In de toekomst zal de vooruitgang niet alleen in de medicinale chemie, maar ook op gebieden zoals de eiwittechnologie, antilichamenconjugaten, bispecifics en immunotherapieën nieuwe doelwitten binnen bereik brengen.

Verken hier enkele technologieën en platformen die we gebruiken om innovatieve geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen.

Technologieën op basis van eiwitten

Een manier om het therapeutisch potentieel van antilichamen te verhogen is ze te combineren, of "conjugeren", met kleine-moleculegeneesmiddelen, wat het vermogen van het antilichaam verbetert om zich op een specifiek antigeen te richten. Een andere manier om het therapeutisch potentieel van antilichamen te verhogen is het gebruik van een technologie die een duaal specifiek antilichaam (ook wel een dual-variable domain [DVD]-antilichaam genoemd) kan genereren dat gericht is tegen twee antigenen.

 

Bispecifics

Ons bispecifiek platform is een bijzonder beloftevolle technologie. In het verleden werd dit een DVD-platform genoemd. In feite is dit platform in staat om een breed scala van verschillende bispecifieke formaten te produceren, waarvan DVD slechts een klein deel vertegenwoordigt. Deze bispecifieke formaten vertonen een breed scala aan eiwitbindende en biologische eigenschappen.

In de oncologie stellen we vast dat ons bispecifiek platform eerder de weg effent naar een nieuwe biologie dan naar een combinatietherapie. We onderzoeken bijvoorbeeld het gebruik van onze bispecifieke middelen om de prestaties van antilichamen-drug conjugaten (ADC's) te verbeteren. In preklinische systemen kunnen we aantonen dat een bispecific dat zich bindt aan twee delen van hetzelfde moleculaire doelwit beter wordt opgenomen in de kankercellen dan een traditionele ADC. Dit zou een grotere toxinebelasting kunnen opleveren, en daardoor een verbeterde doeltreffendheid. 

Op dezelfde manier kan een bispecific die zich bindt aan twee moleculaire doelwitten van dezelfde kankercel gebruikt worden om de specificiteit van de tumor te verhogen, waardoor we doelwitten kunnen volgen die een zekere mate van expressie hadden in normaal weefsel. Met ons bispecifiek platform zijn we in staat om een breed scala aan eiwitconstructen te creëren, wat uiteindelijk leidt tot nieuwe biologie met verschillende werkingsmechanismen.

Innovatieve, doelgerichte toediening van geneesmiddelen

We verkennen verschillende nieuwe methoden voor een nauwkeurigere en effectievere toediening van geneesmiddelen. Voorbeelden zijn de vermindering van het effect van chemotherapie op gezonde cellen of het effenen van nieuwe wegen voor de behandeling van neurodegeneratieve ziekten. Ons onderzoek naar innovatieve, gerichte toediening van medicijnen tracht de manier te veranderen waarop ziekten worden behandeld.

 

ADC’s

ADC's vormen een bewezen technologisch platform dat een therapeutisch middel rechtstreeks naar de plaats brengt waar het nodig is, dankzij een nauwkeurige targeting van een antilichaam.

Een ADC bevat een zeer krachtige toxine (te krachtig om systemisch te worden toegediend) en koppelt het aan een monoklonaal antilichaam zodat het direct kan worden toegediend aan kankercellen, waardoor normaal weefsel gespaard blijft. Het idee achter ADC's is niet nieuw, maar pas recent kon de vooruitgang in doelidentificatie, antilichaam-engineering, verbindingschemie en toxinetechnologie samenkomen in dit veelbelovend platform.

Dankzij onze expertise in het ontdekken en ontwikkelen van zeer specifieke monoklonale antilichamen en onze ervaring in de chemie en analyse van kleine moleculen, vormen ADC's een sterk aandachtsgebied in de ontwikkelingsactiviteiten van AbbVie.

Doelen op kankerstamcellen

Kankerstamcellen zijn de wortels van een tumor. Ze starten en bestendigen de tumorgroei en zijn beter bestand tegen chemotherapie en bestralingstherapieën. Kankerstamcellen zijn de tumorcellen die uitzaaien, waardoor kanker zich over het hele lichaam verspreidt.

Dankzij het werk dat door Stemcentrx werd geïnitieerd, zijn onze therapieën ontwikkeld om zich te richten op kankerstamcellen en vervolgens een krachtig geneesmiddel af te leveren dat deze stamcellen kan doden. Wij geloven dat het doelen op en elimineren van kankerstamcellen de overleving van patiënten op de lange termijn mogelijk zal maken.

Lees meer over het kankerstamcelparadigma.

Nanodeeltjes en proteïnecapsules

Het complexe en ingewikkelde cellensysteem dat bloed naar de hersenen en de ruggenmergweefsels draagt is moeilijk te doordringen met biologische geneesmiddelen. Daarom onderzoeken we nieuwe manieren om de bloed-hersenbarrière te doorbreken met nanodeeltjes en proteïnecapsules. Deze innovatieve systemen voor de toediening van geneesmiddelen kunnen de ontdekking en ontwikkeling stimuleren van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

De kracht van het lichaam benutten

Naarmate we de menselijke biologie beter begrijpen, kunnen we ook het lichaam inzetten om nieuwe vormen van ziektebestrijding te ontdekken. Kanker en immuun-gemedieerde ziekten zijn twee gebieden waarop recent onderzoek aantoont hoe nieuwe oplossingen van binnenuit kunnen komen.

 

Immuno-oncologie en immunotherapieën

In de oncologie willen we het immuunsysteem inschakelen om tumoren aan te vallen, terwijl we het immuunsysteem bij immunologische ziekten willen uitschakelen omdat het schade aanricht door normaal weefsel ongepast aan te vallen. De behandeling van beide types van ziekten zou een beroep kunnen doen op immunotherapieën. 

Er is bijvoorbeeld een voortdurende strijd aan de gang tussen het immuunsysteem en tumoren. Tumoren gebruiken verschillende mechanismen om hun vernietiging door immuuncellen te voorkomen. Een van de manieren waarop ze dat doen is door checkpoint receptoren te activeren op immuuncellen. Checkpoint moleculen zijn OFF-schakelaars in immuuncellen en hun activering blokkeert een immuunrespons gericht op wat wordt geïdentificeerd als "vreemd" in het lichaam. Wanneer tumoren deze controlepunten in werking stellen, slagen immuuncellen er moeilijk in om de tumor te identificeren als een aan te vallen doelwit. Hierdoor verzwakt hun activiteit. De grootste doorbraak in de immunotherapie in de afgelopen jaren gebeurde toen wetenschappers ontdekten dat het verstoren van deze checkpoint receptoren immuuncellen kon wakker schudden en antitumorreacties veroorzaakte. 

De antitumor werking van checkpoint remmers leert ons dat tumoren kunnen worden gecontroleerd door het immuunsysteem, maar checkpoint blokkade is slechts één aanpak. Sinds een aantal jaren zoeken we ook naar andere benaderingen dan checkpoint remmers.

Studie van de darmmicrobioom

De afgelopen jaren ging meer aandacht naar de darmflora. De bacteriën en micro-organismen in ons maagdarmkanaal voeren kritieke functies uit zoals spijsvertering en de productie van vitaminen. Ze zijn ook in staat om bacteriën gemakkelijk te herprogrammeren tot andere functies. Deze eigenheden veranderen de manier waarop de onderzoekers ernstige ziekten aanpakken. Samen met Synlogic bestuderen we de darm-microbioom om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen voor de behandeling van inflammatoire darmziekten.

De productie-wetenschap

Onze geneesmiddelen zijn slechts zo effectief als ons vermogen om ze aan de patiënt te leveren. We blijven zoeken naar nieuwe manieren om onze ontdekkingen veilig en met de hoogste kwaliteit te produceren en aan patiënten te leveren.

 

De productie van biologische geneesmiddelen

Succes bij de productie van biologische geneesmiddelen hangt grotendeels af van de reproduceerbaarheid van het product. Dankzij de geavanceerde ontwikkeling van cellijnen, de productie van celculturen en kwaliteitscontrole, overwinnen we de complexiteit van de productie van grote moleculen om consistente geneesmiddelenprestaties te leveren. Onze expertise in biologische geneesmiddelen dateert van de ontwikkeling van het allereerste volledig menselijke monoklonale antilichaam. Vandaag blijft ons team voor de productie van biologische producten nog steeds toonaangevend en biedt het wetenschappelijke ondersteuning aan alle aspecten van onze productie. Ons team werkt samen met O&O en met de klanten met wie we een productieovereenkomst hebben gesloten, om nieuwe producten te lanceren en over te brengen naar commerciële productievestigingen. Het team treedt op om technische problemen bij productie of laboratoriumtests op te lossen, en om procesverbeteringen te identificeren en te implementeren die het rendement of de productiestroom zullen verhogen. Wij ondersteunen chemische en fermentatiemiddelen, steriele en niet-steriele geneesmiddelen, analytische testmethoden en apparaten die de toediening van geneesmiddelen vergemakkelijken.

De Meltrex-technologie, een innovatieve formulering van geneesmiddelen

Een veelvoorkomend probleem bij het onderzoek naar geneesmiddelen is dat een geneesmiddel niet oplost in water en dus niet door het lichaam kan worden opgenomen. We vonden een manier om de smeltextrusietechnieken te gebruiken die eeuwenlang in industriële omgevingen werden ingezet en pasten ze toe op de geneesmiddelen. Dit opende mogelijkheden voor de formulering van nieuwe geneesmiddelen voor verscheidene ziekten, van virale infecties tot kanker.