Immunologie bij AbbVie: een geleid laboratoriumbezoek met Lisa Olson - Ons verhaal | AbbVie
Skip to main content

Immunologie bij AbbVie: een geleid laboratoriumbezoek met Lisa Olson

De Vice President van het onderzoeksdepartment Immunologie van AbbVie geeft ons inzicht in de aanpak van het laboratorium mbt de nieuwe generatie van innovatieve behandelingen tegen auto-immuunziektes.


Lisa Olson, vice president, directeur van het onderzoekscentrum in immunologie in Worcester (Verenigde Staten)
 

Gepersonaliseerde geneeskunde is in. Hoe kunnen we dit toepassen in immunologie?

Lisa Olson : In de loop der jaren heb ik de gerealiseerde vooruitgang mbt geneeskunde op maat zelf kunnen vaststellen. Dit in het begin nog rudimentaire idee, speelt alsmaar meer een essentiële rol in oncologie. In immunologie staan we nog in de kinderschoenen. Ik droom van de dag waarop de geneeskunde beschikt over een gevarieerd therapeutisch arsenaal om de strijd aan te gaan met elke ziekte alsook diagnose tools die ons helpen de meest geschikte behandeling per individu te vinden.

Er is reële nood aan gepersonaliseerde geneeskunde mbt immuungemedieerde ziektes zoals reumatoïde artritis of de ziekte van Crohn. Zo’n 30% van patiënten met reumatoïde artritis (RA) reageren niet op anti-TNF1 medicatie omdat hun ziekte anders functioneert. Onbekende mechanismen zijn aan het werk en die moeten we kunnen blootleggen.

Hoe gaat het AbbVie laboratorium te werk om de oorzaken van deze ziektes te bepalen?

LO : AbbVie werkt samen met negen andere farmaceutische laboratioria, met de Amerikaanse Gezondheidsinstellingen (NIH), met het agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten dat de kwaliteit van het voedsel en de medicijnen controleert (FDA) alsook met non-profit organisaties om deel te nemen aan het programma ‘Accelerating Medicines Partnership (partnership om geneeskunde te versnellen).

Op basis van de analyse van bloed- en weefselmonsters van patiënten met RA of lupus, hopen we te kunnen identificeren wat het onderscheid is tussen patiënten die wel of niet reageren op behandelingen. Evenzeer hopen we meer inzicht te krijgen in de mechanismen van de ziekte, of het nu gaat over RA of lupus. Het doel van deze samenwerking is het aantal nieuwe diagnoses en behandelingen voor patiënten te verhogen en zowel de ontwikkelingstijd als de kost van deze behandelingen te verminderen.

Wat zijn de andere strategiën van AbbVie om patiënten geconfronteerd met deze ziekte te helpen een remissie te bekomen?

LO : We denken dat het bekomen van een echte remissie te vinden is in het combineren van verschillende behandelingen. Immuungemedieerde ziekten kunnen zeer complex zijn en gebruiken vaak verschillende complementaire ontwikkelingspistes. We veronderstellen dan ook dat een efficiënte behandeling best verschillende ontwikkelingstrajecten verhindert. Door twee types inhibitoren in te zetten zouden we mogelijk een sterker therapeutisch effect kunnen bereiken.

Wat zijn de opkomende technologieën waarin AbbVie momenteel interesse heeft?

LO : We bestuderen technologieën die het mogelijk maken om immunomodulatie verder te verfijnen, met zogenaamde geconjugeerde antilichamen. De theorie veronderstelt dat de blootstelling van een antilichaam aan een immunosuppressieve belasting hetzelfde effect kan hebben op het organisme als een geleide raket die enkel de abnormale immuuncellen aanvalt.

Steroïden bijvoorbeeld zijn gekende, efficiënte medicijnen gebruikt voor de behandeling van immuungemedieerde ziekten, maar worden niet getolereerd in zware dosissen. Met een geconjugeerd antilichaam kunnen we specifiek de oververhitte immuuncellen in het vizier nemen. Het antilichaam identificeert de pro-inflamatoire cel, dringt erin door om daar de steroïde molecule te ontketenen en de cel te deactiveren, zoals een schakelaar om het licht te doven.

Onze onderzoekers bestuderen eveneens de mogelijkheden van onze DVD-Ig™ technologie (Immunoglobuline met dubbel variabel domein), die het potentieel wil benutten van twee antilichamen vertrekkend vanuit één enkel middel. Deze techniek biedt aan patiënten mogelijks het equivalent van een tweesnijdend zwaard, waarbij tegelijkertijd gericht wordt op 2 signaalwegen, waarvan gekend is dat ze een rol spelen bij verschillende ontstekingsziektes.

Waar vinden uw team en uzelf de motivatie om verder te doen?

LO : Terwijl ik door de gangen van ons biologisch onderzoekscentrum in Worcester (Massachusetts) loop, denk ik aan de verhalen van patiënten voor wie onze behandelingen hun leven hebben veranderd.

Die gedachte sterkt ons in het verder zetten van ons onderzoek teneinde de volgende grote wetenschappelijke stap vooruit te realiseren die mogelijk leidt tot behandelingen voor andere ziektes.

Ik ben trots op onze pipeline, rijk aan veelbelovende potentiële behandelingen die ons kunnen toelaten onze ambitie te realiseren.

Raadpleeg de rubriek Pipeline om meer te weten te komen over de laatste AbbVie ontwikkelingen in immunologie.

Referenties :

1.       Rubbert-Roth, Andrea et al. Treatment options in patients with rheumatoid arthritis failing initial TNF inhibitor therapy: a critical review. Arthritis Res Ther. 2009 ; 11(Suppl 1): S1.

AbbVie sa/nv - BE-ABBV-200135 (v. 1.0) - December 2020