AbbVie is op zoek naar "Healthcare Heroes" en nodigt studenten uit om ons gezondheidszorgsysteem opnieuw uit te vinden - Ons verhaal | AbbVie
Skip to main content

AbbVie is op zoek naar "Healthcare Heroes" en nodigt studenten uit om ons gezondheidszorgsysteem opnieuw uit te vinden

AbbVie wil, in samenwerking met verschillende belanghebbenden in de gezondheidszorg, studenten betrekken bij het duurzaam maken van de gezondheidszorg

Donderdag 26 september 2019 — In oktober 2019 lanceert AbbVie “Healthcare Heroes”, de incubator van innovatieve ideeën voor de gezondheidszorg van morgen. Met dit innovatieve project, ontwikkeld in samenwerking met het Kot Santé project van Louvain-la-Neuve, de studentenorganisatie van Leuven AFC (Academics for Companies), IMEC, de Belgische Farmaceutische Vereniging (APB), Domus Medica, Partena Ziekenfonds, de European Academy of Patients (EUPATI) en de Scientific Society of General Medicine (SSMG), wil het biofarmaceutische bedrijf studenten opleiden tot Healthcare Heroes, mensen die het verschil kunnen maken voor de toekomst van onze gezondheidszorg. Healthcare Heroes wil studenten betrekken bij de uitdagingen van ons gezondheidszorgsysteem. We doen dit door hen te informeren over mogelijke oplossingen, en door hier aan deel te nemen ze ook te motiveren om echte drivers te worden van verandering. Specialisten uit het veld zullen de beste projecten begeleiden tot deze voorgesteld worden aan de beleidsmakers van het land.

Op naar een duurzame gezondheidszorg

De vergrijzing van de bevolking en de toename van chronische ziekten zetten ons gezondheidszorgsysteem onder druk. Tegenwoordig wordt tussen 70% en 80% van het gezondheidsbudget in Europa gebruikt voor de behandeling en begeleiding van chronische patiënten.1 AbbVie en andere stakeholders in de industrie roepen helden van morgen op om innovatieve ideeën te bedenken op alle niveaus van het ecosysteem van de gezondheidszorg, met als doel deze duurzamer te maken. Op die manier kunnen ook toekomstige generaties profiteren van kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Dit betekent innovatie die economisch verantwoord en efficiënt is, een geoptimaliseerde patiëntenervaring, behandelingen die voortdurend verbeterd worden, steeds eenvoudiger te volgen en te beheren zijn, en ten slotte, technologie ten dienste van de patiënt en niet andersom.

Studenten opleiden voor een duurzamere gezondheidszorg

Er is een nieuw keerpunt nodig om duurzaamheid te verzekeren en tegelijkertijd de kwaliteit van de gezondheidszorg te behouden. Maar wie zal dingen doen evolueren? AbbVie’s antwoord hierop is de jongste generatie van studenten. Healthcare Heroes wil hen laten zien dat ze een echte impact op de wereld kunnen hebben: ze kunnen de spelers zijn in een nieuw tijdperk van gezondheidszorg.

Omdat het verbeteren van de gezondheidszorg veel disciplines omvat, gaat de Healthcare Heroes Incubator niet alleen over het hosten van medische studenten. De training staat open voor alle studenten die wil meewerken aan de gezondheidszorg van morgen: economen, politicologen, ingenieurs, filosofen ... Ze zullen samen nadenken over de problemen van duurzaamheid van het gezondheidszorgsysteem en daarna hun suggesties voorleggen aan professionals uit het veld. Een gouden kans voor jongeren om hun stem te laten horen, zich te laten inspireren door studenten van andere faculteiten, maar ook om te communiceren met professionals uit de sector.

Studenten opleiden voor een duurzamere gezondheidszorg

Tijdens een eerste inspiratiesessie kunnen studenten ideeën uitwisselen met experts en visionairs over de toekomst van onze gezondheid: professor Philippe Coucke, expert in het veld en gepassioneerd over de geneeskunde van de toekomst; David deBronkart, Amerikaanse patiënt met een aangrijpende geschiedenis over een actievere rol van de patiënt; en ten slotte Ward Servaes, mede-oprichter van moveUP, een innovatieve Belgische start-up die patiënten begeleidt bij hun revalidatie. We eindigen deze avond met een kort debat over de ideeën en vragen die door de sprekers worden gesteld, in gezelschap van Philippe Coucke, Mitchell Silva, voorzitter van het Belgische nationaal platform EUPATI (‘European Patient Academy for Therapeutic Innovation’), Eric Van der Hulst, gezondheidsinnovatiemanager bij Imec (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) in Leuven en Anja Declercq, hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KULeuven) en subdivisiehoofd van LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy. 

In een volgende tweedaagse sessie kunnen Healthcare Heroes deelnemen aan een "Hackathon" op hun campus. Ze worden gecoacht door experts tijdens brainstormsessies om hun ideeën in groep te ontwikkelen en zo concrete uitdagingen aan te gaan met betrekking tot de duurzaamheid van de gezondheidszorg. Aan het einde van deze twee dagen worden ze uitgenodigd om hun idee voor experts te presenteren.

Ten slotte zullen begin 2020 de vier finalegroepen (twee per campus) hun ideeën presenteren aan beleidsmakers en belanghebbenden in de gezondheidszorg. Deze zullen het winnende project selecteren. De bedenkers van het winnende idee zullen uitgenodigd worden voor het Wired Health evenement in Londen, inclusief reis-en verblijfkosten. Op deze conferentie komen experten van over de hele wereld samen om de toekomst van de gezondheidszorg te bespreken.

Actieve betrokkenheid van acteurs uit alle lagen van het leven

"De duurzaamheid van de gezondheidszorg is een grote maatschappelijke uitdaging, waar we op alle niveaus van het ecosysteem van de gezondheidszorg voor staan. ", zegt Thibault Massart, General Manager bij AbbVie België en Luxemburg. "Daarom openen we het debat en vertrouwen we op het innovatieve denken en de frisse ideeën van studenten om het systeem efficiënter te maken, de patiënt in staat te stellen zorg te dragen voor zichzelf en nieuwe technologieën te gebruiken om de patiënt beter van dienst te zijn. Deze evolutie is noodzakelijk om innovatie en kwaliteit van zorg te blijven garanderen. Zo’n transformatie vereist de betrokkenheid van alle actoren in het veld. We zijn daarom verheugd dat we kunnen rekenen op de steun van onze partners uit alle lagen van de samenleving - studenten, artsen, apothekers, experts in digitale technologie, universitaire hoogleraren en patiënten, allemaal betrokken bij verschillende stappen van het programma. "

Ontdek de aftermovie van sessies 1 en 2
 

Ontdek hier de Healthcare Heroes van 2020

Over AbbVie:

AbbVie is een wereldwijde, op onderzoek gebaseerde biofarmaceutische onderneming die zich richt op het ontwikkelen van innovatieve therapieën voor enkele van 's werelds meest complexe en ernstige ziekten. De missie van het bedrijf bestaat erin zijn expertise, zijn toegewijde medewerkers en zijn unieke kijk op innovatie in te zetten om behandelingen op vier belangrijke therapeutische gebieden drastisch te verbeteren: immunologie, oncologie, virologie en neurowetenschappen. In meer dan 75 landen werken medewerkers van AbbVie dagelijks aan het verbeteren van zorgoplossingen voor mensen over de hele wereld. Ga voor meer informatie over AbbVie naar www.abbvie.com. Volg @abbvie op TwitterFacebook of LinkedIn.

Partners:

AFC

AFC is een organisatie die opgericht werd in 2007 en bestaat door studenten, voor studenten.

Gedurende de afgelopen 10 jaar groeide deze junior enterprise uit tot een vaste waarde binnen de Leuvense studentenwereld. In het academiejaar 2015-2016 verwierf AFC zijn eigen stekje, het AFC-Huis, gelegen in de Naamsestraat. Zo bereikt AFC ondertussen heel wat studenten met erg diverse profielen die stuk voor stuk op zoek zijn naar meer. De activiteiten van AFC zijn een flow van Explore, Learn, Apply.

APB

De APB is de nationale federatie van zelfstandige officina-apothekers. Meer dan 4 publieke Belgische apotheken op 5 zijn hierbij aangesloten en worden er door hun lokale beroepsvereniging vertegenwoordigd. Naast de verdediging en de promotie van het beroep bij alle stakeholders van de gezondheidssector, biedt de APB aan zijn leden een brede waaier van diensten en middelen die hen ondersteunen in de dagelijkse uitoefening van hun beroep. Parallel ontwikkelt de APB talrijke researchactiviteiten en prospectieve studies voor het ontwikkelen van nieuwe diensten in de apotheek die een positieve bijdrage leveren tot de volksgezondheid. De APB kan rekenen op een honderdtal medewerkers die allen éénzelfde doel voor ogen hebben: de meerwaarde van de zelfstandige officina-apotheker ten dienste van de gezondheid van zijn patiënten ontwikkelen, valoriseren en ondersteunen.

Domus Medica

Domus Medica is een onafhankelijke ledenvereniging van huisartsen en huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel. Zij behartigt hun belangen en streeft hierbij naar een optimale en patiëntgerichte gezondheidszorg. Domus Medica ondersteunt huisartsen en huisartsenkringen met kwalitatieve vorming, wetenschappelijke richtlijnen, advies en begeleiding. Domus Medica is de grootste ledenvereniging van en voor huisartsen in Vlaanderen en Brussel: meer dan 3000 huisartsen zijn lid en daarnaast zijn ruim 65 huisartsenkringen aangesloten.

EUPATI

EUPATI Belgium is het Belgisch nationaal platform van EUPATI, de ‘European Patient Academy for Therapeutic Innovation'. Het richt zich op de voorlichting en scholing om de vaardigheden en het vermogen van patiënten te vergroten in het domein van geneesmiddelenontwikkeling. EUPATI is een consortium van academici, farmaceutische industrie en patiënten. Door samen te werken ambieert EUPATI om bij te dragen tot de ontwikkeling van betere behandelingen die ook sneller toegankelijk zijn voor patiënten.

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen KUL

De Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven telt meer dan 1200 studenten en is gespecialiseerd in academische opleidingen in het brede domein van geneesmiddelen (https://pharm.kuleuven.be/). Dit gaat van fundamenteel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen over translationeel biomedisch onderzoek tot studies in het kader van de eerstelijnszorg en klinische farmacie. Stages, zowel in de apotheek, in het ziekenhuis als in de industrie, maken een belangrijk onderdeel uit van de vorming. Daarnaast heeft de faculteit een goed uitgebouwd nationaal en internationaal netwerk in de academische en farmaceutische wereld.

Faculteit Geneeskunde KUL

De Faculteit geneeskunde van de KU Leuven telt meer dan 9000 studenten die worden opgeleid in vele domeinen van de gezondheidszorg en het biomedisch onderzoek (https://med.kuleuven.be/nl). Al deze opleidingen zijn gebaseerd op top wetenschappelijk onderzoek, diepe bekommernis voor de lijdende mens, en een grote openheid naar de maatschappij. Een sterk multidisciplinaire staf met expertise gaande van beleid, basis-, translationneel, klinisch en implementatie, tot ethisch onderzoek, maken het mogelijk mensen op te leiden zodat ze de toekomstige vraagstukken over gezondheid en gezondheidszorg kunnen aanpakken.

Imec

Imec is een wereldwijd toonaangevend centrum voor R&D en innovatie op het gebied van nano-elektronica en digitale technologieën. Als betrouwbare partner voor bedrijven, startende bedrijven en de academische wereld brengen ze briljante geesten van over de hele wereld samen in een creatieve en stimulerende omgeving. Door gebruik te maken van onze infrastructuur van wereldklasse en het lokale en wereldwijde ecosysteem van diverse partners in een groot aantal sectoren, versnelt Imec de vooruitgang op weg naar een verbonden, duurzame toekomst.

Partena

Partena Ziekenfonds biedt samen met Partena Kinderopvang en Partena Hulp in huis een kwalitatieve dienstverlening aan op het vlak van gezondheid en persoonlijk comfort. Partena Ziekenfonds is een onafhankelijk ziekenfonds. Het bedient 462.000 klanten met 500 medewerkers in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Naast het zorgen voor de terugbetaling van medische kosten en de uitbetaling van een vervangingsinkomen bij werkonbekwaamheid, is Partena ook gespecialiseerd in hospitalisatie- en tandzorgverzekeringen en een verzekering voor medische kosten. Het ziekenfonds wil bovendien het grote publiek informeren en sensibiliseren omtrent gezondheid. Samen met zusterziekenfonds Partenamut (voor Wallonië en Franstalig Brussel) is Partena Ziekenfonds het grootste onafhankelijke ziekenfonds. Partena Kinderopvang is één van de grootste spelers in Vlaanderen: meer dan 1.000 baby’s en peuters tot drie jaar vinden een tweede thuis in de 34 Partena kinderdagverblijven of via de 90 Partena onthaalouders. In de kinderdagverblijven werken zo’n 135 kind begeleiders. Bij Partena Hulp in huis bieden, met behulp van dienstencheques, ruim 2.140 personeelsleden poets- en strijkhulp aan 14.350 klanten. Hulp in huis biedt ook gezinszorg en kraamzorg aan.

SSMG

SSMG (SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE MÉDECINE GÉNÉRALE) is een vzw die 3.200 Franstalige huisartsen gevestigd in Brussel of Wallonië bijeenbrengt. Met meer dan 50 jaar ervaring, heeft ze als doel om de wetenschappelijke rol van de huisarts te verwezenlijken en de huisartsengeneeskunde te promoten.

SSMG streeft voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van de huisartsengeneeskunde. Te dien einde, biedt ze aan haar leden een kwaliteitsvolle permanente medische opleiding (organisatie van Dodecagroepen, Grandes Journées, enz.), en gevalideerde wetenschappelijke informatie (opstellen van Richtlijnen voor Goede Praktijken, publicatie van artikelen binnen de Revue de Médecine Générale, enz.). Meer dan 17.000 artsen nemen elk jaar deel aan de SSMG-trainingen.

Meer dan ooit toegewijd, behandelt SSMG alle aspecten van de accreditatie van huisartsen, werkt nauw samen met de verschillende gezondheidsactoren in België (RIZIV, KCE, FOD Volksgezondheid, enz.) en verzekert een rol van referentiewoordvoerder naar de Belgische media.