Its Med zijn de Healthcare Heroes 2022 - Ons verhaal | AbbVie
Skip to main content

Its Med zijn de Healthcare Heroes 2022

Uniek project geeft studenten de kans om oplossingen voor onze gezondheidszorg te bedenken

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maakte vandaag de winnaars bekend van de tweede editie van de Healthcare Heroes. Dit programma is een initiatief van AbbVie met partners uit de gezondheidszorg, dat studenten uitnodigt om mee na te denken over een duurzame en efficiënte gezondheidszorg, waar innovatie en technologie ten dienste staan van de mens. De winnaar van dit jaar is Its Med, een platform dat patiënten meer zeggenschap geeft over zijn of haar gezondheidsgegevens.

 

De uitdagingen voor onze gezondheidszorg zijn talrijk binnen een context van budgettaire krapte. We denken aan de pandemie, de vergrijzing of nog de stijging van het aantal chronische ziekten. Innovatie en digitale technologie bieden hier nieuwe kansen zonder voorgaande.  

Het is in dat kader dat AbbVie voor de tweede keer met een reeks partners (APB - l’Association pharmaceutique belge, BlueHealth Innovation Center, Domus Medica, Helan, IMEC, PartenaMut, VZA - Vlaamse Ziekenhuis Apothekers, Kot Santé en AFC - Academics for Companies ) de wedstrijd Healthcare Heroes organiseerde, een programma dat studenten opzoekt op de campussen van de KU Leuven en UClouvain en hen aanspoort om na te denken over een duurzame en efficiënte gezondheidszorg waarbij innovatie en digitale technologie ten dienste staan van de mens. Extra aandacht ging naar hoe de menselijke factor te bewaren in een digitale gezondheidszorg. 

Na vijf maanden van voorbereidingen, met inspiratiesessies en een ‘Gezondheidshackaton’ waaraan een honderdtal studenten deelnamen op de campussen van KULeuven en UCLouvain, presenteerden de vier finalisten hun projecten vandaag in het federaal parlement in het bijzijn van minister Frank Vandenbroucke en andere beleidsmakers. Dankzij dit bijzonder en uniek contact konden de studenten hun stem laten horen bij beleidsmakers over een problematiek die hun toekomst rechtstreeks aanbelangt. Door hun project en oplossing voor te stellen, hopen de studenten beleidsverantwoordelijken te inspireren in hun werkzaamheden voor de huidige en toekomstige generaties.  

De winnaar van 2022 is Its Med, een eenvoudige platform tussen arts en patiënt,waardoor de patiënt zijn medisch dossier beter begrijpt en zelf beheert en de arts over alle belangrijke informatie beschikt.

De leden van het Its Med-project hebben goede hoop dat hun project zal worden uitgevoerd om het gezondheidszorgstelsel in België te verbeteren. Preventie en een beter begrip van het eigen medisch dossier zijn kostenefficiënte tools voor een betere levenskwaliteit. Net zoals Its Me een revolutie heeft teweeggebracht in de manier waarop we in contact komen met de overheid, zijn we er zeker van dat Its Med hetzelfde zal doen met de medische dossiers van patiënten", aldus de winnende studenten.

“Als biofarmaceutisch bedrijf toegewijd aan therapeutische innovatie om het leven van patiënten te veranderen, willen wij het gezondheidszorgsysteem helpen evolueren naar een duurzamer systeem dat efficiënter en menselijker is. Dit winnende project van Healthcare Heroes luistert naar de behoeften van patienten om hun medisch dossier beter te begrijpen” zei Renaud Decroix, General manager Belgium & Luxembourg.

De andere drie finalisten waren:  

  • Swipe up – Een applicatie die de re-integratie van chronisch zieken in de arbeidsmarkt faciliteert en hen via gepersonaliseerde zoekparameters in contact brengt met werkgevers. 
  • Kwikr – Een applicatie waardoor mensen sneller opnieuw aan het sporten kunnen na een kwetsuur. Dit door het ter beschikking stellen van revalidatie-oefeningen in gamevorm, en door datacommunicatie met hun medisch team. 
  • Entourage – Een micro-sociaal netwerk, en een chatbot, waarop chronische patiënten kunnen connecteren met familieleden en vrienden. De sociale omgeving van de patiënt kan zo de mentale gezondheid en de noden van hun naaste opvolgen.

Bovendien, team Kwikr krijgt toegang tot HealthRampUp, een intens bootcamp programma voor healthtech startups van het BlueHealth Innovation Center.

Over Abbvie 
AbbVie is een wereldwijd onderzoeksgebaseerd biofarmaceutische onderneming. Haar missie bestaat erin haar deskundigheid, menselijk potentieel en unieke benadering van innovatie aan te wenden om innovatieve therapieën te ontwikkelen voor de aanpak van ernstige en chronische ziekten op vijf prioritaire therapeutische gebieden: immunologie, oncologie, neurowetenschap, oogheelkunde en virologie. AbbVie is aanwezig in meer dan 75 landen en telt wereldwijd meer dan 30.000 medewerkers. 

Meer informatie over AbbVie BeLux :  www.abbvie.be  - https://www.facebook.com/AbbVieBeLux/ 

Meer informatie over Healthcare Heroes: www.healthcareheroes.be  

 

Healthcare Heroes is een initiatief van AbbVie met de steun van:  

APB 
De APB is de nationale federatie van zelfstandige officina-apothekers. Meer dan 4 publieke Belgische apotheken op 5 zijn hierbij aangesloten en worden er door hun lokale beroepsvereniging vertegenwoordigd. Naast de verdediging en de promotie van het beroep bij alle stakeholders van de gezondheidssector, biedt de APB aan zijn leden een brede waaier van diensten en middelen die hen ondersteunen in de dagelijkse uitoefening van hun beroep. Parallel ontwikkelt de APB talrijke researchactiviteiten en prospectieve studies voor het ontwikkelen van nieuwe diensten in de apotheek die een positieve bijdrage leveren tot de volksgezondheid. De APB kan rekenen op een honderdtal medewerkers die allen éénzelfde doel voor ogen hebben: de meerwaarde van de zelfstandige officina-apotheker ten dienste van de gezondheid van zijn patiënten ontwikkelen, valoriseren en ondersteunen.
www.apb.be 

 

BlueHealth Innovation Center (BHIC) 
Het BlueHealth Innovation Center supported by Microsoft stimuleert innovatie en ondernemerschap op de kruising van technologie en healthcare in Vlaanderen. Het BHIC is een unieke combinatie van topspelers (lokale overheden, bedrijven, onderzoekscentra en zorginstellingen) die hetzelfde doel delen. Onze missie is om de digitale transformatie in de gezondheidszorg te ondersteunen door digitale innovatie. We stimuleren specifiek jong ondernemerschap in HealthTech. We coachen zorgprofessionals, start-ups en studenten in de uitbouw van innovatieve digitale oplossingen (cure, care & comfort). Elke dag begeleiden we mensen van idee naar duurzaam ondernemen. 

Als start-up of zorgprofessional bij BHIC kan je gebruik maken van ons netwerk en genieten van de vele voordelen die onze partners aanbieden. Zorg- en Academische instellingen: Universiteit Gent, ZOL, Zorgbedrijf A, AZ Klina, IMEC, GZA, UZ Gent, ZNA, IN4CARE, UA, UZA samen met Stad Antwerpen, Stad Gent and Stad Genk. 
www.bhic.care 

 

Domus Medica 
Domus Medica is een onafhankelijke ledenvereniging van huisartsen en huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel. Zij behartigt hun belangen en streeft naar een optimale en patiëntgerichte gezondheidszorg. Domus Medica ondersteunt huisartsen en huisartsenkringen met kwalitatieve vorming, wetenschappelijke richtlijnen, advies en begeleiding. 
www.domusmedica.be 

 

Helan 
Helan is ontstaan uit OZ Groep en Partena Ziekenfonds, Kinderopvang en Hulp in huis.  Zo’n 5.000 werknemers werken voor de groep, die hoofdzetels heeft in Wilrijk, Gent en Brugge.  

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds is het op twee na grootste ziekenfonds van Vlaanderen en biedt eveneens betaalbare tand- en hospitalisatieverzekeringen aan. Helan Kinderopvang heeft 51 kinderdagverblijven en 90 onthaalhouders onder zijn hoede, en vangt meer dan 2000 kinderen op. Bij Helan Huishoudhulp werken meer dan 3.500 huishoudhulpen met dienstencheques. Helan Thuiszorg en Helan Kraamzorg bieden zorg thuis voor wie ziek, ouder of revaliderend is. Ook Heyo, een fusie van Idee Kids en Kriebels en Kuren van OZ, behoort tot de Helan groep. Heyo biedt jaarlijks aan zo’n 36.000 deelnemers overal in Vlaanderen kampen met en zonder overnachting aan. Het kan daarvoor beroep doen op 3.500 monitoren.    
www.helan.be 

 

Imec 
Met meer dan 4.500 medewerkers van overal ter wereld, topwetenschappers en experten in verschillende onderzoeksdisciplines, een zeer geavanceerde R&D infrastructuur, en een uitgebreid partnernetwerk van wereldleiders uit de hightech-industrie, farma, ICT, ... Vlaamse en internationale bedrijven, start-ups, de academische wereld en kenniscentra, is imecs werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Imecs onderzoek omvat geavanceerde halfgeleidertechnologie en siliciumfotonica, oplossingen voor slimme gezondheidzorg, duurzame energie, duurzame mobiliteit en slimme steden, artificiële intelligentie, 5G-communicatie en sensortechnologieën en nog veel meer. 

Imec zet zijn expertise en industrieel netwerk ook in om duurzame maatschappelijke impact in Vlaanderen te creëren. Zo ondersteunt imec zowel kleinere organisaties die over beperkte R&D-middelen beschikken als grotere bedrijven in hun innovatieproces. Imec draagt als strategisch onderzoekscentrum en actieve speler in netwerkorganisaties en sectorfederaties bij aan het innovatienetwerk in Vlaanderen door de publieke sector, overheden en bedrijven in Vlaanderen samen te brengen, de uitwisseling van open data mogelijk te maken, en kennisuitwisseling te stimuleren. 

Imec heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, onderzoeksgroepen verspreid over de Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan en de VS, en vertegenwoordiging in China, Japan en India. In 2020 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 680 miljoen euro. 
www.imec.be 

 

Partenamut 
Partenamut is een ziekenfonds, open voor iedereen, dat deel uitmaakt van een sterke nationale groep. Partenamut is actief in Brussel en Wallonië en telt meer dan 1.250.000 leden, die worden opgevangen in meer dan 50 filialen. Onze adviseurs en diensten zijn ook beschikbaar via de chatfunctie op de website, Mijn Partenamut en de mobiele applicatie. 

Partenamut biedt zijn leden oplossingen op maat om hun gezondheid actief te beheren en gepersonaliseerde ondersteuning op sleutelmomenten in het leven zoals geboorte, ziekenhuisopname, arbeidsongeschiktheid of verlies van zelfstandigheid van een familielid. Het ziekenfonds biedt ook hospitalisatie- en tandzorgverzekeringen aan. Partenamut telt meer dan 1.200 medewerkers, voert bijna 21.000 terugbetalingen per dag uit en heeft tot nu toe meer dan 8.000 gezinsverzorgers erkend. 

Partenamut is de mutualiteit die verzekert en geruststelt, die gezondheid vereenvoudigt met innoverende oplossingen, producten en diensten, die gemoedsrust biedt aan haar leden en werknemers. Haar opdracht bestaat erin het gezondheidskapitaal van iedereen in stand te houden, via versterkte preventie, gepersonaliseerde ondersteuning en aangepaste financiële toegankelijkheid. De rol en verantwoordelijkheid van Partenamut is bovenal maatschappelijk en menselijk. 
www.partenamut.be

 

VZA 
De VZA, opgericht in 1989, is de Vlaamse beroepsvereniging voor ziekenhuisapothekers. Onze missie is alle ziekenhuisapothekers en medewerkers van de ziekenhuisapotheek de nodige ondersteuning bieden om in een snel wijzigende en complexe omgeving bij te dragen tot betaalbare en kwaliteitsvolle specialistische zorg voor elke patiënt.
www.vza.be