Beleid & toelichting

AbbVie staat voor volledige transparantie, perfect in lijn met ons bedrijfsbeleid.

Two men, one signing a paper.

Ons beleid

Ontstaan als zelfregulering

De industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars hechten veel belang aan transparantie, inclusief voor wat betreft hun eigen relaties. Deze relaties zijn reeds strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes van de koepelverenigingen. Als belangrijke stap naar een sterkere transparantie, heeft de industrie in nauwe samenwerking met verschillende verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars en –instellingen in 2015 een gemeenschappelijk centraal en openbaar transparantieplatform ontwikkeld.

Het platform betransparent.be is een nieuw en belangrijk initiatief van zelfregulering vanuit de gezondheidszorgsector. Het heeft tot doel de transparantie in de relaties tussen industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars en –instellingen te bevorderen. betransparent.be brengt immers de vergoedingen tussen de industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars en –instellingen op een bevattelijke wijze in kaart, in het voordeel van de patiënt.

Uitgegroeid tot een wettelijke plicht

Als belangrijke stap naar een nog grotere transparantie, kreeg de transparantieplicht op initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, een wettelijke verankering in de Belgische Sunshine Act.

Deze wettelijke transparantieplicht legt farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven, zowel Belgische als buitenlandse, op om premies en voordelen die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen, te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform betransparent.be.

Op deze manier kan iedereen onder andere nagaan welke financiële transacties er hebben plaatsgevonden tussen een beroepsbeoefenaar of gezondheidszorginstelling en de bedrijven. De eerste publicatie op basis van de Sunshine Act vond plaats in juni 2018 voor de premies en voordelen die in 2017 werden verricht.

Transparantie is bij AbbVie niet beperkt tot onze Belgische dochteronderneming: het is een engagement dat het bedrijf over de hele wereld nastreeft. AbbVie vermeldt zijn aangiften via deze pagina.