Three individuals at a lab table. The man in the center is wearing a lab coat and looking into a microscope.

AbbVie mobiliseert zich tegen het coronavirus (COVID-19)

Sinds het begin van de  epidemie van het coranavirus,  heeft Abbvie zich volledig gemobiliseerd om een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van deze wereldwijde gezondheidscrisis.

Tijdens deze periode willen we vooral het werk erkennen van zorgverleners die elke dag in frontline vechten tegen  het COVID-19 virus.

AbbVie België en Luxemburg doet er alles aan om haar steentje bij te dragen in het vinden van een oplossing in de huidige situatie. Daarom richten onze teams zich op de volgende prioriteiten:

  • Onze werknemers beschermen en de verspreiding van het virus beperken door teleworking mogelijk te maken voor de grote meerderheid van de medewerkers. Een heel klein team dat indien nodig op kantoor werkt voldoet aan de heel strenge veiligheidsvoorwaarden. 
  • Ervoor zorgen dat onze patiënten hun behandeling blijven ontvangen door onze productie- en distributiecentra op de voet  te blijven volgen en te  mobiliseren.
  • Bijdragen aan klinisch onderzoek in nauwe samenwerking met de Belgische gezondheidsautoriteiten.

Meer weten over onze acties

We volgen van dichtbij de productie- en bevoorradingsketens over de ganse wereld op. Zo verzekeren we er ons van dat onze patiënten hun medicijnen blijven ontvangen. We voorzien geen enkele onderbreking van onze geneesmiddelenbevoorrading voor onze patiënten ten gevolge van COVID-19.

AbbVie doneert 35 miljoen dollar in de strijd tegen het coronavirus. De donatie van AbbVie gaat vooral naar International Medical Corps, Direct Relief en Feeding America om de zorgcapaciteit te vergroten, essentiële apparatuur
beschikbaar te stellen en voeding en basisbenodigdheden te voorzien.

De AbbVie stichting gemobiliseerd

Bovenop die donatie verhoogt de AbbVie stichting haar bijdrage om de donaties van werknemers in verband met de coronavirus te verdubbelen. 

Lees meer in ons persbericht

We begrijpen dat u meer wilt weten over het coronavirus. Als u een behandeling van AbbVie volgt, neem dan bij eventuele vragen contact op met uw arts. Hij of zij kan medisch advies geven op basis van uw individuele behoeften.

Heeft u vragen over AbbVie geneesmiddelen, of hulp nodig voor  een patiënt, of wenst un bijwerkingen te melden, neem dan contact op met ons via het e-mail  adres pharmacovigilance.be@abbvie.com.

AbbVie houdt voortdurend toezicht en neemt alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van de deelnemers aan onze klinische studies, het klinisch personeel en de medewerkers te beschermen. We blijven de noodzakelijke maatregelen voor onze deelnemers aan klinische studies evalueren zodat ze de studie op een veilige manier kunnen voortzetten.

Voor meer informatie

Voor meer informatie, bezoek www.info-coronavirus.be

AbbVie sa/nv -BE-ABBV-200016 (v2.0) - Apr 2020