Socialemediabeleid | AbbVie
Skip to main content

Socialemediabeleid

De pagina's van AbbVie BeLux op de sociale media zijn bedoeld voor het Belgische en Luxemburgse publiek. Als farmaceutisch bedrijf zijn we actief in een sterk gereguleerde sector die onderworpen is aan specifieke wettelijke voorschriften. Lees aandachtig ons beleid voor het gebruik van sociale media en onze speciale voorzorgsmaatregelen.

Beheer van reacties

Aarzel niet om deel te nemen aan discussies door te reageren op posts van AbbVie. Zorg echter dat dergelijke discussies verband blijven houden met de onderwerpen van de post, dat u doordacht reageert en dat u de waarden van het bedrijf respecteert. We doen er alles aan om discussies beschaafd, beleefd en relevant te houden. We hopen dat we daarbij op uw hulp kunnen rekenen.

In overeenstemming met onze bedrijfswaarden en de specifieke wet- en regelgeving die in België en Luxemburg van kracht is, kunnen we echter genoodzaakt zijn om reacties, video's, foto's of andere inhoud te verwijderen die een van de volgende kenmerken heeft:

 • Elk gebruik van schadelijke inhoud, in het bijzonder seksuele inhoud, onfatsoenlijke, vulgaire of onaanvaardbare inhoud of taal in de vorm van woorden, beelden of andere media.
 • Elke vorm van taal of inhoud die intimiderend, bedreigend, denigrerend lasterlijk, racistisch, beledigend, hatelijk, gewelddadig of obsceen is.
 • Elke vorm van politieke, religieuze of propagandistische inhoud.
 • Laster, minachting of smaad jegens een persoon.
 • Inhoud die in strijd is met lokale, nationale of internationale wetten.
 • Inhoud die in strijd is met de waarden van AbbVie.
 • Promotie voor merken, producten of apparaten van derden.
 • Onwettig gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of portretrechten van een persoon of bedrijf.
 • Elke verwijzing naar de persoonlijke informatie of de identiteit van derden, met inbegrip van familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd of geografische locatie.
 • Alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren of te lokaliseren, of die een inbreuk kan vormen op de privacy van een derde partij.
 • Opmerkingen met betrekking tot (hangende) juridische geschillen.
 • Ongepast of oneigenlijk gebruik van AbbVie-producten, medische substanties of hulpmiddelen die eigendom zijn van AbbVie, met inbegrip van het maken van valse of ongegronde beweringen.
 • Irrelevante inhoud of andere (terugkerende) opmerkingen die kunnen worden beschouwd als spam. 
 • Inhoud die in strijd is met de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van de sociale media Facebook/Instagram/Twitter/Linkedin: Facebook:
  • https://www.facebook.com/policies/
  • Instagram: https://help.instagram.com/325135857663734/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=Privacy%20and%20Safety%20Center
  • Twitter: https://twitter.com/tos?lang=en
  • Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?trk=hb_ft_userag

Deze lijst is niet exhaustief. Uw reactie kan ook worden verwijderd indien we een situatie aantreffen die hierboven niet is beschreven, maar die we ongepast achten. Daarom werken we deze regels regelmatig bij en raden we u aan om ze regelmatig te raadplegen.

We behouden ons ook het recht voor om gebruikers te blokkeren die zich niet houden aan de bovengenoemde principes.  Hoewel we reacties niet willen beoordelen voordat ze worden gepost, behouden we ons het recht voor om ongepaste of niet-relevante berichten te verwijderen. AbbVie is niet verantwoordelijk voor opmerkingen van derden onder zijn posts, en dergelijke opmerkingen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van AbbVie weer. Denk er ook aan dat de reacties die u plaatst, niet anoniem zijn.

Daarnaast gelden specifieke richtlijnen voor opmerkingen over onze producten, bijwerkingen of kwaliteitsgebreken en medisch advies.

- Producten

Zoals gezegd, zijn we actief in een sterk gereguleerde sector die onderworpen is aan specifieke wettelijke voorschriften. Het is ons bij wet verboden om commentaar te geven op onze medicijnen of therapieën of die van onze concurrenten buiten de medische beroepen. Dit omvat bijvoorbeeld vragen over het werkingsmechanisme van geneesmiddelen. Als uw post positief of negatief verwijst naar een farmaceutisch merk van welk bedrijf dan ook, moeten we het bericht verwijderen. Alle vragen in verband met medische of gezondheidsproducten moeten worden besproken met uw arts of zorgverlener.

- Kennisgeving van bijwerkingen of kwaliteitsgebreken

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of een andere zorgprofessional als u vermoedt dat u een bijwerking hebt ondervonden van een AbbVie-product of als u zorgen hebt over de kwaliteit van het product. Informatie over bijwerkingen kan ook rechtstreeks aan de bevoegde instantie worden gemeld. Het desbetreffende formulier vindt u onder deze link: https://www.fagg.be/nl/notification_effets.

Hoewel onze social media pagina's niet bedoeld zijn om bijwerkingen of kwaliteitsgebreken van een product te melden, is de veiligheid en kwaliteit van geneesmiddelen een prioriteit voor AbbVie. We nemen alle informatie over onze producten ernstig. We zijn wettelijk en ethisch verplicht gevolg te geven aan alle meldingen van bijwerkingen of kwaliteitsgebreken van onze producten. Als uw post betrekking heeft op een mogelijke bijwerking of een kwaliteitsgebrek in verband met een van onze producten, sturen we het bericht door naar de desbetreffende afdeling voor verdere actie.

- Medisch advies

Wegens de grote implicaties van ongevraagd en ongecontroleerd medisch advies kunnen we dit niet op onze pagina's toestaan. We raden u aan uw arts te raadplegen als u medisch advies wenst.

Stakeholdersinhoud

Als AbbVie andere accounts, merken of inhoud vermeldt, volgt of deelt, impliceert dat geen goedkeuring of bekrachtiging door AbbVie van hun inhoud en is het geen indicatie van een commerciële relatie tussen AbbVie en de auteurs van de inhoud. AbbVie is niet aansprakelijk voor inhoud van derden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud.

AbbVie wijst elke aansprakelijkheid af voor de algemene voorwaarden, het privacybeleid of de inhoud van websites die via links of verwijzingen in onze posts worden vermeld.

AbbVie wijst elke aansprakelijkheid af voor verwijzingen naar en het gebruik van websites van derden.

Gebruik en opslag van persoonsgegevens

Het gebruik en de opslag van persoonsgegevens wordt beschreven in ons privacybeleid: https://www.abbvie.be/nl/privacy.html.

Houd er rekening mee dat sociale media toegang hebben tot de informatie die u met ons deelt. Voor meer informatie, zie hun privacybeleid:

 • Facebook : https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Instagram : https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 • Twitter : https://twitter.com/en/privacy
 • Linkedin : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 • YouTube : https://policies.google.com/privacy?hl=en